תנאי הזמנה

תנאם אלו מהווים את תנאי ההזמנה, הההספקה והביטולים בין הלקוח לבין האתר להלן "ISRACHIPS"

הזמנה ,הספקה וביטולים

1. הזמנת מוצר אינה מהווה אישור של החברה על קבלת ההזמנה והכנסתה ליצור. רק לאחר קבלת טופס ההזמנה וביצוע תשלום ובדיקתם הטכנית והתוכן אותם הם מכילים וחיוב תקין של כרטיס האשראי תועבר ההזמנה ליצור ותישלח על כך הודעה בדוא"ל ללקוח.

2. תעריפי המוצרים כפי שמופיעים עשויים להתעדכן מפעם לפעם. בכל מקרה המחירון הקובע יהיה זה המופיע באתר החברה או כפי שפורסם ע"י ISRACHIPS באמצעים אחרים.

 

3. כל מועדי ההספקה כפי שמפורסמים באתר יחשבו מרגע העברת ההזמנה לייצור לאחר בדיקת תקינות הטפסים שנשלחו, התוכן אותו הוא מכיל כאמור לעיל וחיוב תקין של כרטיס האשראי. במקרה של הפקת דפוס הכוללת ריבוי עותקים, ייתכנו עיכובים מטעמים טכנים באספקת ההזמנה.

4. בעת ביצוע ההזמנה יכול ותינתן למזמין האופציה להקיש קוד שחולק מראש המזכה את ההזמנה בהנחה כספית. לאחר הקשת הקוד יוצג סיכום החשבון להזמנה המגלם בתוכו את ההפחתה של ההנחה הכספית. למען הסר ספק, הקודים המופצים הינם לשימוש חד פעמי אלא אם צוין אחרת. החשבון המוצג יכנס לתוקף רק עם קבלת ההזמנה באתר ואימות תקפות הקוד מול מאגר המידע המרכזי של החברה. במקרה שנעשה בקוד שימוש קודם , ההזמנה לא תחויב ונציג משירות הלקוח יפנה ללקוח להמשך טיפול.

5. אישור במקומות המיועדים לכך באתר ISRACHIPS להיות מנוי על הדוא"ל השיווקי של ISRACHIPS מהווה אישור להיכלל ברשימת הדיוור של ISRACHIPS. במידה ותרצה תוכל להסיר את עצמך מרשימת התפוצה ע"י פניה למייל [email protected] או באמצעות לחיצה על לינק מיוחד המופיע בתחתית כל דיוור הנשלח מאתר ISRACHIPS

6. המוצרים יסופקו באמצעות חברות המתמחות בהפצה (דואר ישראל או חברה למשלוח בינ"ל). אין ISRACHIPS אחראית על עיכוב במסירת המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתה לרבות אך לא להוציא שביתות ועיצומים.

7. תעריפי המוצרים הינם בישראל בלבד וכוללים משלוח, עבור משלוח מחוץ לגבולות המדינה יקבע מחיר באמצעות שירות הלקוחות של ISRACHIPS.

8. ISRACHIPS פועלת בכל האמצעים הסבירים על מנת לספק את המוצר ליעדו. אולם יש לקחת בחשבון שחבילה שנשלחת באמצעות הדואר עשויה להאבד. במקרה כזה, ISRACHIPS תהיה אחראית לספק את המוצר המוזמן מחדש לאחר שקיבלה אישור רשמי מהגורם המשלח המאשר את האובדן. ISRACHIPS לא תהיה אחראית כלפי נזק ישיר או עקיף לרבות פגיעה בצנעת הפרט ו/או פרטיות הנגרם כתוצאה מהגעת החומר המודפס המוזמן לצד שלישי. ISRACHIPS לא תהיה אחראית לאובדן משלוח בשל מתן כתובת דואר שגויה.

 

9. בעת מסירת המוצר רשאית ISRACHIPS לדרוש נוכחות של בעל כרטיס האשראי לצורך זיהוי וחתימה על שובר אשראי.

10. ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ'א - 1981 (להלן: 'חוק הגנת הצרכן ') .

 

11. הודעות ביטול יש להעביר בכתב לפי הפרטים המפורסמים באתר. ISRACHIPS תכבד בקשה לביטול הזמנות שטרם נכנסו לתהליך היצור.

 

12. ב-ISRACHIPS מיושמת מערכת אבטחת איכות קפדנית ביותר, במידה וקיבלת מוצר אשר יש חשש שהינו פגום, יש לדווח תוך 7 ימים דרך האתר, מוצר פגום יזוכה במלאו הסכום, בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי.

 

13. יש לקחת בחשבון סטייה של עד % 15 בין גוון הצבעים המוצגים על גבי המסך לצבעים בפועל לרבות הצבעים של החולצות. הבדלים אלו נובעים מהבדלי צבע בין מסך המחשב להדפסה בפועל ואין דרך להגיע לדיוק מלא בנושא זה.

 

14. את העיצובים השונים ב-ISRACHIPS ניתן להזמין כשהינם מודפסים על מגוון חולצות המוצעות למכירה באתר.

 

15. ISRACHIPS תעשה כמיטב יכולתה להחזיק מלאי זמין של חולצות במגוון גדלים וצבעים.

 

16. ISRACHIPS אינה אחרית לנזק כלשהו במקרה בו הוזמנה חולצה והוברר כי אזלה מהמלאי. במקרה כאמור יהיה הלקוח זכאי לחולצה חליפית או החזר כספי מלא לפי בחירתו.

17. סוג הבד, גודל החולצה וצבע החולצה יצוינו באתר במקום המיועד לכך. ועל ידי הלקוח בטופס ההזמנה.

 

18. ISRACHIPS לא תהיה אחראית לכל טעות שהיא בהזמנה, בסוג החולצה, בגודל החולצה.

 

19.  אחריות ISRACHIPS לטיב המוצר הינה אך ורק עפ"י הוראות הכביסה המצוינות בתווית המוצמדת לחולצה. בכל מקרה של חריגה כלשהי מהנחיות הכביסה ו/או משימוש בלתי סביר בחולצה, לא תקום ל-ISRACHIPS אחריות כלשהי.

 

20. חולצות הנמכרות באתר ISRACHIPS מודפסות בטכנולוגיה מתקדמת מסוגה של התזת צבע ישירות לסיבי הבגד לקבלת הדפסה איכותית המשתלבת בסיבי הבד. למרות זאת יש לקחת בחשבון שבכביסה ראשונה עלולה רמת בצבע לרדת במידה מסוימת.

 

חזור אחורה